Pissoir

Pis·soir

 [pɪˈso̯aːɐ̯] <Pissoirs, Pissoire/Pissoirs> das Pissoir SUBST öffentliche Toilette für Männer

Pis•soir

[pi'soaːɐ] das; -s, -e/-s; eine (öffentliche) Toilette für Männer
Übersetzungen

Pissoir

urinal

Pis|soir

nt <-s, -s or -e> (dated)urinal