Ovalblättriger

Übersetzungen
Ovalblättriger Ligusteroval-leaved privet [Ligustrum ovalifolium]
Ovalblättriger LigusterCalifornia privet [Ligustrum ovalifolium]
Ovalblättriger Ligusteroval leaf privet [Ligustrum ovalifolium]