Nahrungs-

Übersetzungen

Nah|rungs-

:
Nah|rungs|auf|nah|me
feating, ingestion (of food) (form); die Nahrungs- verweigernto refuse food or sustenance
Nah|rungs|ket|te
f (Biol) → food chain
Nah|rungs|man|gel

Nah|rungs-

:
Nah|rungs|quel|le
fsource of food
Nah|rungs|su|che
fsearch for food
Nah|rungs- und Ge|nuss|mit|tel|in|dust|rie ?
ffood and allied industries pl
Nah|rungs|ver|wei|ge|rung
frefusal of food, refusal to eat; durch Nahrungs-by refusing food or to eat