Monopoly

Mo·no·po·ly

 das Monopoly SUBST kein Plur. ein Gesellschaftsspiel
Übersetzungen

Mo|no|po|ly®

nt <->, no plMonopoly®