Mikron

Übersetzungen

Mikron

micron

Mik|ron

nt <-s, -> → micron