Mexikaner

Me·xi·ka·ner

, Me·xi·ka·ne·rin der <Mexikaners, Mexikaner> jmd., der die mexikanische Staatsbürgerschaft hat
Übersetzungen

Mexikaner

Mexican

Mexikaner

mexicano, mejicano

Mexikaner

Mexicain

Mexikaner

Mexičan

Mexikaner

mexicaner

Mexikaner

meksikolainen

Mexikaner

Meksikanac

Mexikaner

messicano

Mexikaner

メキシコ人

Mexikaner

멕시코 사람

Mexikaner

Mexicaan

Mexikaner

meksikaner

Mexikaner

Meksykanin

Mexikaner

mexicano

Mexikaner

mexikan

Mexikaner

ชาวเม็กซิกัน

Mexikaner

Meksikalı

Mexikaner

người Mexico

Mexikaner

墨西哥人

Me|xi|ka|ner

m <-s, ->, Me|xi|ka|ne|rin
f <-, -nen> → Mexican