Meristem

Übersetzungen

Meristem

meristem

Meristem

méristème
interkalares Meristemintercalary meristem
sekundäres Meristemsecondary meristem
primäres Meristemprimary meristem