Medienspektakel

Me·di·en·spek·ta·kel

 <Medienspektakels, Medienspektakel> das Medienspektakel SUBST media: umg. Medienereignis
PONS Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, © PONS GmbH, Stuttgart, Germany 2015.