Mahd

Mahd

 <, Mahden> die Mahd SUBST
1. kein Plur. landw.: Heuernte das Mähen
2. kein Plur. landw.: Heu das gemähte Gras
3. schweiz. Bergwiese
Übersetzungen

Mahd

1
f <-, -en> (dial)reaping; (= das Abgemähte)cut grass

Mahd

2
nt <-(e)s, ºer> (Sw, Aus) → mountain pasture