Leidender

Übersetzungen
an Rheumatismus Leidenderrheumatic (patient)
an Hämophilie Leidenderhaemophiliac [Br.]
an einer Neurose Leidenderneurotic (patient)