Längengrad Null

Thesaurus

Längengrad Null:

Null-LängengradNullmeridian,