Kunstturner

Kụnst·tur·ner

, Kụnst·tur·ne·rin der <Kunstturners, Kunstturner> jmd., der Kunstturnen betreibt