Kunstledersessel

Kụnst·le·der·ses·sel

 <Kunstledersessels, Kunstledersessel> der Kunstledersessel SUBST Sessel aus Kunstleder
PONS Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, © PONS GmbH, Stuttgart, Germany 2015.