Kulturförderung

Kul·tur·för·de·rung

 <Kulturförderung, Kulturförderungen> die Kulturförderung SUBST Förderung kultureller Aktivitäten mit öffentlichen Mitteln