Kokkus

Kọk·kus

 <Kokkus, Kokken> der Kokkus SUBST Kokke