Kimm

Thesaurus

Kimm:

Kimmwinkel
Übersetzungen

Kịmm

f <->, no pl (Naut)
(= Horizont)apparent or visual horizon
(am Schiffskörper) → bilge