Kilovolt

Ki·lo·volt

 <Kilovolts> das Kilovolt SUBST kein Plur. Maßeinheit: 1000 Volt