Kilometerfresser

Ki·lo·me·ter·fres·ser

 <Kilometerfressers, Kilometerfresser> der Kilometerfresser SUBST umg. jmd., der häufig sehr lange Strecken mit dem Auto fährt

Ki•lo•me•ter|fres•ser

der; gespr hum oder pej; jemand, der ohne Pause sehr lange Strecken mit dem Auto fährt