Kefir

Ke·fir

 <Kefirs> der Kefir SUBST kein Plur. aus Milch durch Gärung gewonnenes Getränk mit säuerlichem Geschmack

Ke•fir

der; -s; nur Sg; ein Getränk aus Milch, das etwas sauer (wie Joghurt) schmeckt
Übersetzungen

Kefir

kéfir

Kefir

kéfir

Kefir

kefir

Kefir

Кефир

Kefir

Kefír

Kefir

Kefir

Kefir

Kefiiri

Kefir

קפיר

Kefir

ケフィア

Kefir

Kefir

Ke|fir

m <-s>, no plkefir (a milk product similar to yoghurt, of Turkish origin)