Kalbs-

Verwandte Suchanfragen zu Kalbs-: Kalbfleisch, Lammfleisch, Rindfleisch
Übersetzungen

Kạlbs-

:
Ka#lbs|bra|ten
Ka#lbs|brust
f (Cook) → breast of veal
Ka#lbs|fell
nt
(= Fell)calfskin
(old: = Trommel) → drum
Ka#lbs|hach|se
f, Kạlbs|ha|xe
f (Cook) → knuckle of veal
Ka#lbs|keu|le
fleg of veal
Ka#lbs|le|ber
fcalvesliver
Ka#lbs|le|der
ntcalfskin
Ka#lbs|schnit|zel
ntveal cutlet