Kaki

Ka·ki

, Kha·ki <Kaki/Kakis> der Kaki1 Khaki SUBST kein Plur. der gelbbraune Stoff, aus dem vor allem leichte und strapazierfähige Tropenkleidung hergestellt wird

Ka·ki

, Kha·ki <Kaki/Kakis> das Kaki2 Khaki SUBST kein Plur. Erdbraun
Übersetzungen

Kaki

caqui, kaki

Kaki

カキ, 柿

Kaki

caqui

ka|ki

adj predkhaki

Ka|ki

1
f <-, -s> (= Frucht)kaki; (= Baum auch)Japanese persimmon

Ka|ki

2
m <-s>, no pl (= Stoff)khaki

Ka|ki

3
nt <-s>, no pl (= Farbe)khaki