Käsesahnetorte

Kä·se·sah·ne·tor·te

 die <Käsesahnetorte, Käsesahnetorten> Kuchen aus Sahne und Quark