Idiotin

Übersetzungen

Idiotin

gobshite

Idi|o|tin

f <-, -nen> → idiot; (auch inf)fool