Heu-

Übersetzungen

Heu-

:
Heu|bo|den
m, (Sw) Heu|büh|ne
fhayloft
Heu|bün|del
ntbundle or bale of hay

Heu-

:
Heu|fie|ber
nthay fever
Heu|for|ke
f (N Ger), Heu|ga|bel
Heu|hau|fen

Heu-

:
Heu|ma|chen
nt <-s>, no pl, Heu|mahd
fhaymaking
Heu|mond
m (old liter), Heu|mo|nat
m (old)July
Heu|rei|ter
m, Heu|reu|ter
m <-s, -> → rickstand

Heu-

:
Heu|schnup|fen
mhay fever
Heu|scho|ber
mbarn
Heu|schre|cke
f <-, -n> → grasshopper; (in heißen Ländern) → locust
Heu|schre|cken|pla|ge
fplague of locusts
Heu|spei|cher
m (S Ger), Heu|sta|del
m (Aus, Sw) → barn

Heu-

:
Heu|wa|gen
mhaycart, haywagon
Heu|wen|der
m <-s, -> → tedder