Hemd-

Übersetzungen

Hẹmd-

:
He#md|är|mel
mshirtsleeve; in Hemd-nin one’s shirtsleeves
He#md|blu|se
fshirt(-blouse), shirtwaist (US)
He#md|blu|sen|kleid
ntshirtwaister (Brit) → or shirtwaist (US) → (dress)
He#md|brust
fdickey

Hẹmd-

:
He#md|ho|se
fcombinations pl, → combs pl (inf)
He#md|knopf
He#md|kra|gen