Halsvene

Übersetzungen
hintere Halsveneposterior jugular vein <PJV> [Vena jugularis posterior]
vordere Halsveneanterior jugular vein <AJV> [Vena jugularis anterior]
äußere Halsveneexternal jugular vein <EJV> [Vena jugularis externa]