Höker

Übersetzungen

Hö|ker

m <-s, ->, Hö|ker|frau
f, Hö|ke|rin
f <-, -nen>, Hö|ker|weib
nt (old, pej)street trader, pedlar (Brit), → peddler (US)