Gourmetlokal

Gour·met·lo·kal

 das <Gourmetlokals, Gourmetlokale> Feinschmeckerlokal
PONS Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, © PONS GmbH, Stuttgart, Germany 2015.