Geschnatter

Übersetzungen

Geschnatter

gabble

Ge|schnạt|ter

nt <-s>, no pl (lit)cackle, cackling; (fig)jabber, jabbering
Geschnatter [ugs.] [fig.]chattering
Geschnatter [ugs.] [Gänse]cackling
Geschnatter [ugs.] [Enten]quacking