Fusionitis

Übersetzungen

Fu|si|o|ni|tis

f <->, no pl (hum pej: = Comm) → merger mania