Fixing

Übersetzungen

Fị|xing

nt <-s>, no pl (Fin) → fixing