Ertrags-

Verwandte Suchanfragen zu Ertrags-: Erlös, Gewinn, Umsatz
Übersetzungen

Er|trags-

:
er|trags|arm
adj Bodenpoor
Er|trags|aus|schüt|tung
Er|trags|kraft
f, no plearning power or potential
Er|trags|la|ge
f, no plreturns pl, → profits pl, → profit situation
Er|trags|min|de|rung
fdecrease in profit(s) or return(s)
Er|trags|schein
Er|trags|stei|ge|rung
fincrease in profit(s) or return(s)
Er|trags|steu|er
fprofit(s) tax, tax on profit(s)
Er|trags|wert