Erotomanin

Ero·to·ma·ne

, Ero·to·ma·nin der <Erotomanen, Erotomanen> med. psych.: jmd., der an Erotomanie leidet
Übersetzungen

Ero|to|ma|nin

f <-, -nen> → nymphomaniac