Erdkröte

Erd·krö·te

 <Erdkröte, Erdkröten> die Erdkröte SUBST zool.: eine Krötenart
PONS Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, © PONS GmbH, Stuttgart, Germany 2015.
Übersetzungen

Erdkröte

common toad

Erdkröte

crapaud commun

Erdkröte

rospo comune, rospo

Erdkröte

vanlig padda