Epiphanias

Verwandte Suchanfragen zu Epiphanias: Sternsinger

Epi·pha·ni·as

 das Epiphanias SUBST kein Plur. rel.: Fest der Epiphanie, Dreikönigstag (6.Januar)
Übersetzungen

Epiphanias

Épiphanie

Epiphanias

epiphany