Entourage

Übersetzungen

En|tou|ra|ge

f <->, no pl (geh)entourage