Diarrhö

Di·ar·rhö

 die Diarrhö SUBST kein Plur. med.: Durchfall
diarrhöisch

Di•ar•rhö

(Di•ar•rhöe) [dia'røː] die; -, Di•ar•rhö•en [-'røːən]; Med Durchfall
Übersetzungen

Diarrhö

diarrea

Diarrhö

diarrea

Diarrhö

diarrhée

Diarrhö

Диарея

Diarrhö

diarree

Diarrhö

Диария

Diarrhö

腹泻

Diarrhö

腹瀉

Diarrhö

Průjem

Diarrhö

Diarré

Diarrhö

שלשול

Diarrhö

下痢

Diarrhö

설사

Diarrhö

Diarré

Di|ar|rhö(e)

f <-, -(e)n> (Med) → diarrhoea (Brit), → diarrhea (US)
nächtliche Diarrhönocturnal diarrhoea [Br.]
nächtliche Diarrhönocturnal diarrhea [Am.]