DPG

DPGDeutsche Parkinson-Gesellschaft
DPGDeutsche Performancemessungs-Gesellschaft
DPGDeutsche Pfandsystem GmbH
DPGDeutsche Pfandsysteme GmbH
DPGDeutsche Physikalische Gesellschaft
DPGDeutsche Phytomedizinische Gesellschaft
DPGDeutsche Psychoanalytische Gesellschaft
DPGDeutschen Parlamentarischen Gesellschaft
DPGDeutschen Physikalischen Gesellschaft
DPGDeutschen Psychoanalytischen Gesellschaft
Farlex Acronyms and Abbreviations. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved