Crevette

Cre·vẹt·te

 [kreˈvɛtə] <Crevette, Crevetten> die Crevette SUBST Krevette