Crevette

Cre·vẹt·te

 [kreˈvɛtə] <Crevette, Crevetten> die Crevette SUBST Krevette
PONS Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, © PONS GmbH, Stuttgart, Germany 2015.