Crêpe

Crêpe

 [krɛp] <, Crêpes> der Crêpe SUBST koch.: feiner, sehr dünner Pfannkuchen

Crêpe

[krɛp] die; -, -s; ein dünner, meist gefüllter Pfannkuchen (1)
Übersetzungen

Crêpe

crêpe

Crêpe

crêpe

Crêpe

Ohukainen

Crêpe

קרפ

Crêpe

クレープ

Crêpe

크레페

Crêpe

1
f <-, -s> (Cook) → crêpe

Crêpe

2
m <-s, -e or -s> → crepe