China-

Übersetzungen

Chi|na-

:
Chi|na|cra|cker
mbanger (Brit), → firecracker (US)
Chi|na|kohl
Chi|na|kra|cher
mbanger (Brit), → firecracker (US)
Chi|na|krepp
Chi|na|res|tau|rant