China

Chi·na

 [ˈçiːna, ˈkiːna] <Chinas> China Land in Ostasien
Chinese, Chinesin, chinesisch
Thesaurus

China:

Volksrepublik ChinaVR China, Reich der Mitte (umgangssprachlich),
Übersetzungen

China

china

China

Chine

China

Cina

China

China

China

China

China

Çin

China

Sjina

China

Xina

China

Čína

China

Kina

China

Ĉinio, Ĉinujo, Ĥinujo

China

Hiina

China

Kiina

China

Kina

China

Kína

China

China (Indonesisch), Cina

China

Kína

China

Sina, Sinae

China

Kinija

China

Ķīna

China

Kina

China

Chiny

China

Čína

China

Kitajska

China

Kina, Кина

China

Kina

China

Trung Quốc

China

China

China

中国

China

중국

China

ประเทศจีน

China

中国

Chi|na

nt <-s> → China
In China essen sie HundeIn China They Eat Dogs [Lasse Spang Olsen]
Volksrepublik ChinaPeople's Republic of China <.cn>