Butt

Bụtt

 <Butts (Buttes), Butte> der Butt SUBST zool.: norddt. Scholle
Übersetzungen

Butt

tarbot, bot

Butt

skrubbe

Butt

flet

Butt

平目

Bụtt

m <-(e)s, -e> → flounder, butt; die Buttethe bothidae (form), → flounders
Der Butt [Günter Grass]The Flounder
Butte [südd.] [österr.] [schweiz.]tub