Basisadressregister

Thesaurus

Basisadressregister:

Basisregister