Autokino

Au·to·ki·no

 <Autokinos, Autokinos> das Autokino SUBST Kino im Freien, bei dem man Filme im Auto sitzend anschaut

Au•to•ki•no

das; ein Kino, bei dem die Filme im Freien gezeigt werden und man im Auto sitzt, während man sie ansieht
Übersetzungen

Autokino

drivein, drive-in, drive-in cinema, drive-in theater

Autokino

drive-in