Aquarell-

Übersetzungen

Aqua|rẹll-

:
Aqua|re#ll|far|be
fwatercolour (Brit), → watercolor (US)
Aqua|re#ll|ma|ler(in)
m(f)watercolourist (Brit), → watercolorist (US)
Aqua|re#ll|ma|le|rei
f
(Bild) → watercolour (Brit) → or watercolor (US) → (painting)
(= Vorgang)painting in watercolours (Brit) → or watercolors (US), → watercolour (Brit) → or watercolor (US) → painting