Apologetik

Thesaurus

Apologetik:

Rechtfertigung
Übersetzungen

Apologetik

apologètica

Apologetik

apologetyka

Apo|lo|ge|tik

f <-, -en> (geh)
(= Apologie)apologia
(Theologie) → apologetics sing