Alveolar

Übersetzungen

Alveolar

alveolare

Alveolar

alweolarny, dziąsłowy, przedniojęzykowo-dziąsłowy

Al|ve|o|lar

m <-s, -e> (Phon) → alveolar (sound)