Aktiv-

Übersetzungen

Ak|tiv-

:
Ak|tiv|be|stand
m (Fin) → assets pl; (Mil) → present strength
Ak|tiv|bi|lanz
f (Fin) → credit balance

Ak|tiv-

:
Ak|tiv|koh|le
f (Chem) → activated carbon
Ak|tiv|koh|le|fil|ter
Ak|tiv|pos|ten
m (lit, fig)asset
Ak|tiv|sal|do
Ak|tiv|sei|te
fassets side
Ak|tiv|ur|laub
mactivity holiday (esp Brit) → or vacation (US)
Ak|tiv|ver|mö|gen
ntrealizable assets pl
Ak|tiv|zin|sen
plinterest receivable sing