Akropolis

Ak·ro·po·lis

 die Akropolis SUBST großes Bauwerk oberhalb Athens
PONS Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, © PONS GmbH, Stuttgart, Germany 2015.
Übersetzungen

Akropolis

acropolis

Akropolis

acrópolis

Akropolis

acropole